Wojciech Kisieliński
Dyrektor Oddziału

Wieloletnia praktyka na rynku finansowym i w sektorze private banking pozwala mi na sprawne zarządzanie finansami Klientów.

Artykuły
Brak artykułów