Tobiasz Żuchewicz
Property Advisor

Doświadczenie w bankowości prywatnej i międzynarodowej agencji nieruchomości premium pozwala patrzeć na nieruchomości przez pryzmat wartości aktywów.

Artykuły
Brak artykułów